Odstávka teplé vody v Lysé nad Labem

Vážení odběratelé, z důvodu havárie na jednom z uzávěrů TUV, bude dnes 26.4.2024 v době od 12.00 do cca 16.00 přerušena dodávka teplé vody na sídlišti v Lysé nad Labem. Po obnovení dodávek, může dojít k zakalení vody.

Za způsobené problémy se omlouváme.

Stanovení předběžné ceny tepla od 1. 1. 2024 pro lokalitu Lysá nad Labem a Milovice

Vážený zákazníku, vážený odběrateli,

od 1. 1. 2024 dochází ke změně předběžné ceny tepla na základě následujících faktorů.

Tak jako v letošním roce máme i v roce 2024 uzavřenou smlouvu o dodávce zemního plynu a elektřiny za spotové ceny. To znamená, že bude cena tepla každý měsíc upřesňována, dle aktuální účtované ceny  plynu.

Od 1.1.2024 se zvedají regulované složky ceny zemního plynu a elektřiny (ceny za distribuci). Dle cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu regulovaná složka plynu pro střední a velké odběratele vzroste o 41,8%.

V roce 2024 se dále mění sazba DPH z 10% na 12% tedy navýšení o 2%.

Dále jsme nuceni také navýšit stálé náklady (náklady na opravy, údržbu a mzdy) o inflaci, tedy o 15%.

Celková předběžná cena tepla pro lokalitu Lysá nad Labem je stanovena na 1.016 Kč/GJ bez DPH, tj 1137,9 Kč/GJ včetně DPH

Stanovení ceny tepla od 1. 1. 2024 pro lokalitu Nymburk

Vážený zákazníku, vážený odběrateli,

od 1. 1. 2024 stanovujeme předběžnou cenu tepelné energie pro cenovou lokalitu Nymburk

na 986,- Kč/1GJ bez DPH, tj. 1.104,- Kč/1GJ včetně DPH12%.

Stejně tak jako v roce letošním, máme i pro celý rok 2024 uzavřeny smlouvy
o dodávkách zemního plynu a elektrické energie za spotové ceny. To znamená,
že cena tepla bude opět každý měsíc upřesněna, dle aktuálně účtované ceny zemního plynu od našeho dodavatele.

Od nového roku se zvyšují regulované složky ceny zemního plynu a elektřiny (ceny
za distribuci). Dle vyhlášeného cenového rozhodnutí Energetického regulační úřadu vzroste regulovaná složky plynu pro střední a velké odběratele o 41,8%.

V roce 2024 se také mění sazba DPH z 10% na 12%, tj. navýšení o 2%.

Dále jsme nuceni navýšit stálé náklady (náklady na opravy, údržbu a mzdy) o inflaci, tedy o 15%.

Tyto skutečnosti mají zásadní vliv pro stanovení předběžné ceny tepla na příští rok.

Níže vám předkládáme kalkulační vzorec předběžné ceny tepla pro rok 2024.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Kalkulacni-vzorec-2024.jpg.

Oznámení o snížení ceny tepla za květen 2023

Vážení odběratelé tepla,

spotová cena zemního plynu nadále klesá, což je důvodem pro další snížení jednotkové ceny
tepla. Průměrná cena 1 MWh zemního plynu v měsíci květnu činila 926,- Kč bez DPH.

Vlivem snížení palivových nákladů na výrobu teplené energie z CZT Nymburk tak naše
společnost snižuje pro lokalitu Nymburk jednotkovou cenu tepla na částku 864,86 Kč včetně 10% DPH za 1GJ.

Thermoservis

Cena tepla v dubnu pro lokalitu CZT Nymburk poklesla pod 1.000,-Kč za 1GJ vč. DPH

Příznivý vývoj spotových cen zemního plynu dále pokračuje. Průměrná spotová cena 1MWh zemního plynu v dubnu činila 1.187,- Kč bez DPH. Společnost Thermoservis tak snižuje cenu tepla za duben pro lokalitu CZT Nymburk na 970,74 Kč za 1GJ včetně DPH.

Současně snižujeme od 1. 5. 2023 měsíční zálohy na teplo. Upravené splátkové kalendáře záloh do konce roku 2023 jsme odeslali všem našim odběratelům. Žádáme odběratele, kteří doposud neodeslali potvrzené splátkové kalendáře záloh zpět, aby tak učinili v co nejkratším možném termínu. Děkujeme.

Thermoservis

Oznámení o snížení ceny tepla za březen 2023

Vážení odběratelé tepla,

v návaznosti na pokračující příznivý vývoj spotových cen zemního plynu v měsíci březnu, Vám oznamujeme snížení jednotkové ceny tepla.

Průměrná spotová cena 1 MWh zemního plynu v měsíci březnu činila 1.322,00 Kč bez DPH.

Vlivem snížení palivových nákladů na výrobu teplené energie z CZT Nymburk tak naše
společnost snižuje pro lokalitu Nymburk jednotkovou cenu tepla na částku 1.025,57 Kč včetně
10% DPH za 1GJ.

Graf vývoje spotové ceny 1MWh zemního plynu v EUR za březen 2023

Thermoservis

Oznámení o snížení ceny tepla za únor 2023

Vážení odběratelé tepla,

v návaznosti na příznivý vývoj spotových cen zemního plynu v měsíci únoru 2023, Vám oznamujeme snížení jednotkové ceny tepla.

Průměrná spotová cena 1 MWh zemního plynu v měsíci únoru činila 1.527,42 Kč.

Vlivem snížení palivových nákladů na výrobu teplené energie z CZT Nymburk tak naše společnost snižuje pro lokalitu Nymburk jednotkovou cenu tepla na částku 1.108,89 Kč včetně 10% DPH za 1GJ.

Graf vývoje spotové ceny 1MWh zemního plynu v EUR za únor 2023

Thermoservis

Oznámení o snížení ceny tepla pro lokalitu Nymburk leden 2023

Vážení odběratelé,

v návaznosti na vývoj spotových cen zemního plynu v měsíci lednu 2023, Vám oznamujeme snížení jednotkové ceny tepla.

Původně kalkulovaná cena tepla pro lokalitu Nymburk ve výši 1.518,- Kč včetně  
10% DPH za 1GJ vycházela ze zastropovaných cen zemního plynu stanovených vládou ČR ve výši 2.500,- Kč/MWh bez DPH. Spotová cena zemního plynu se však v měsíci lednu dostala pod hranici zastropování a to na výši 1.752,05 Kč/MWh.

Vlivem snížení palivových nákladů na výrobu teplené energie z CZT Nymburk, tak naše společnost snižuje pro lokalitu Nymburk jednotkovou cenu tepla na částku
1200,01 Kč včetně 10% DPH za 1GJ.

Vzhledem k mimořádné situaci na trhu s energiemi prozatím splátkové kalendáře záloh a cenová ujednání měnit nebudeme.

Thermoservis

Kalkulace ceny tepla

Vážení odběratelé,

předkládáme Vám Kalkulační vzorec ceny tepelné energie platný od 1. 1. 2023. K zásadnímu nárůstu dochází u proměnných nákladů, a to o 176% viz přiložený graf. Tento enormní nárůst je způsoben přechodem z fixních na spotové ceny zemního plynu a elektřiny a to i přes to, že cena tepelné energie pro následující rok je kalkulována ze zastropovaných cen stanovených vládou ČR. Stálé náklady vzrostly jen velice mírně a to o 5,6% oproti roku 2022 což zdaleka nedosahuje současné míry inflace.

V Nymburce dne 8. 12. 2022

Informace o odstávce teplé vody – CZT Nymburk

Vážení odběratelé tepla,

z důvodu nutné úpravy technologie na zdroji tepla v Nymburce, bude v pátek
dne 16. 9. 2022 v čase od 9,00 hod do 13,00 hod přerušena dodávka teplé vody
pro všechny odběratele tepla, kteří jsou napojení na rozvod CZT Nymburk.

Omlouváme se za způsobenou nepříjemnost a děkujeme za pochopení.