Oznámení o snížení ceny tepla za květen 2023

Vážení odběratelé tepla,

spotová cena zemního plynu nadále klesá, což je důvodem pro další snížení jednotkové ceny
tepla. Průměrná cena 1 MWh zemního plynu v měsíci květnu činila 926,- Kč bez DPH.

Vlivem snížení palivových nákladů na výrobu teplené energie z CZT Nymburk tak naše
společnost snižuje pro lokalitu Nymburk jednotkovou cenu tepla na částku 864,86 Kč včetně 10% DPH za 1GJ.

Thermoservis

Cena tepla v dubnu pro lokalitu CZT Nymburk poklesla pod 1.000,-Kč za 1GJ vč. DPH

Příznivý vývoj spotových cen zemního plynu dále pokračuje. Průměrná spotová cena 1MWh zemního plynu v dubnu činila 1.187,- Kč bez DPH. Společnost Thermoservis tak snižuje cenu tepla za duben pro lokalitu CZT Nymburk na 970,74 Kč za 1GJ včetně DPH.

Současně snižujeme od 1. 5. 2023 měsíční zálohy na teplo. Upravené splátkové kalendáře záloh do konce roku 2023 jsme odeslali všem našim odběratelům. Žádáme odběratele, kteří doposud neodeslali potvrzené splátkové kalendáře záloh zpět, aby tak učinili v co nejkratším možném termínu. Děkujeme.

Thermoservis

Oznámení o snížení ceny tepla za březen 2023

Vážení odběratelé tepla,

v návaznosti na pokračující příznivý vývoj spotových cen zemního plynu v měsíci březnu, Vám oznamujeme snížení jednotkové ceny tepla.

Průměrná spotová cena 1 MWh zemního plynu v měsíci březnu činila 1.322,00 Kč bez DPH.

Vlivem snížení palivových nákladů na výrobu teplené energie z CZT Nymburk tak naše
společnost snižuje pro lokalitu Nymburk jednotkovou cenu tepla na částku 1.025,57 Kč včetně
10% DPH za 1GJ.

Graf vývoje spotové ceny 1MWh zemního plynu v EUR za březen 2023

Thermoservis

Oznámení o snížení ceny tepla za únor 2023

Vážení odběratelé tepla,

v návaznosti na příznivý vývoj spotových cen zemního plynu v měsíci únoru 2023, Vám oznamujeme snížení jednotkové ceny tepla.

Průměrná spotová cena 1 MWh zemního plynu v měsíci únoru činila 1.527,42 Kč.

Vlivem snížení palivových nákladů na výrobu teplené energie z CZT Nymburk tak naše společnost snižuje pro lokalitu Nymburk jednotkovou cenu tepla na částku 1.108,89 Kč včetně 10% DPH za 1GJ.

Graf vývoje spotové ceny 1MWh zemního plynu v EUR za únor 2023

Thermoservis

Oznámení o snížení ceny tepla pro lokalitu Nymburk leden 2023

Vážení odběratelé,

v návaznosti na vývoj spotových cen zemního plynu v měsíci lednu 2023, Vám oznamujeme snížení jednotkové ceny tepla.

Původně kalkulovaná cena tepla pro lokalitu Nymburk ve výši 1.518,- Kč včetně  
10% DPH za 1GJ vycházela ze zastropovaných cen zemního plynu stanovených vládou ČR ve výši 2.500,- Kč/MWh bez DPH. Spotová cena zemního plynu se však v měsíci lednu dostala pod hranici zastropování a to na výši 1.752,05 Kč/MWh.

Vlivem snížení palivových nákladů na výrobu teplené energie z CZT Nymburk, tak naše společnost snižuje pro lokalitu Nymburk jednotkovou cenu tepla na částku
1200,01 Kč včetně 10% DPH za 1GJ.

Vzhledem k mimořádné situaci na trhu s energiemi prozatím splátkové kalendáře záloh a cenová ujednání měnit nebudeme.

Thermoservis

Kalkulace ceny tepla

Vážení odběratelé,

předkládáme Vám Kalkulační vzorec ceny tepelné energie platný od 1. 1. 2023. K zásadnímu nárůstu dochází u proměnných nákladů, a to o 176% viz přiložený graf. Tento enormní nárůst je způsoben přechodem z fixních na spotové ceny zemního plynu a elektřiny a to i přes to, že cena tepelné energie pro následující rok je kalkulována ze zastropovaných cen stanovených vládou ČR. Stálé náklady vzrostly jen velice mírně a to o 5,6% oproti roku 2022 což zdaleka nedosahuje současné míry inflace.

V Nymburce dne 8. 12. 2022

Informace o odstávce teplé vody – CZT Nymburk

Vážení odběratelé tepla,

z důvodu nutné úpravy technologie na zdroji tepla v Nymburce, bude v pátek
dne 16. 9. 2022 v čase od 9,00 hod do 13,00 hod přerušena dodávka teplé vody
pro všechny odběratele tepla, kteří jsou napojení na rozvod CZT Nymburk.

Omlouváme se za způsobenou nepříjemnost a děkujeme za pochopení.

Informace o odstávce teplé vody – CZT Nymburk

Vážení odběratelé tepla,

z důvodu nutné úpravy technologie na zdroji tepla v Nymburce, bude ve středu
dne 17. 8. 2022 v čase od 9,00 hod do 14,00 hod přerušena dodávka teplé vody
pro všechny odběratele tepla, kteří jsou napojení na rozvod CZT Nymburk.

Omlouváme se za způsobenou nepříjemnost a děkujeme za pochopení.