Stanovení ceny tepla od 1. 1. 2024 pro lokalitu Nymburk

Vážený zákazníku, vážený odběrateli,

od 1. 1. 2024 stanovujeme předběžnou cenu tepelné energie pro cenovou lokalitu Nymburk

na 986,- Kč/1GJ bez DPH, tj. 1.104,- Kč/1GJ včetně DPH12%.

Stejně tak jako v roce letošním, máme i pro celý rok 2024 uzavřeny smlouvy
o dodávkách zemního plynu a elektrické energie za spotové ceny. To znamená,
že cena tepla bude opět každý měsíc upřesněna, dle aktuálně účtované ceny zemního plynu od našeho dodavatele.

Od nového roku se zvyšují regulované složky ceny zemního plynu a elektřiny (ceny
za distribuci). Dle vyhlášeného cenového rozhodnutí Energetického regulační úřadu vzroste regulovaná složky plynu pro střední a velké odběratele o 41,8%.

V roce 2024 se také mění sazba DPH z 10% na 12%, tj. navýšení o 2%.

Dále jsme nuceni navýšit stálé náklady (náklady na opravy, údržbu a mzdy) o inflaci, tedy o 15%.

Tyto skutečnosti mají zásadní vliv pro stanovení předběžné ceny tepla na příští rok.

Níže vám předkládáme kalkulační vzorec předběžné ceny tepla pro rok 2024.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Kalkulacni-vzorec-2024.jpg.