Ceny tepla

Předběžná cena tepla platná od 1. 1. 2024

Cena za 1 GJ dodaný na patu domu

Nymburk

Dálkový rozvod tepla: 986,00 Kč/GJ

Blokové kotelny: 986,00 Kč/GJ

Lysá nad Labem

Dálkový rozvod tepla: 1016,00 Kč/GJ

Blokové kotelny: 1016,00 Kč/GJ

Milovice

Blokové kotelny: 1016,00 Kč/GJ

Všechny ceny jsou bez DPH (12%)