Dispečink

V případě poruchy dodávky tepla, nebo teplé vody volejte:

Tel: 325 531 157
Mobil: 603 876 750