Oznámení o snížení ceny tepla za březen 2023

Vážení odběratelé tepla,

v návaznosti na pokračující příznivý vývoj spotových cen zemního plynu v měsíci březnu, Vám oznamujeme snížení jednotkové ceny tepla.

Průměrná spotová cena 1 MWh zemního plynu v měsíci březnu činila 1.322,00 Kč bez DPH.

Vlivem snížení palivových nákladů na výrobu teplené energie z CZT Nymburk tak naše
společnost snižuje pro lokalitu Nymburk jednotkovou cenu tepla na částku 1.025,57 Kč včetně
10% DPH za 1GJ.

Graf vývoje spotové ceny 1MWh zemního plynu v EUR za březen 2023

Thermoservis