Informace k cenám tepla od 1.1.2022

Vážení odběratelé,

Oproti našim původním předpokladům ze září  a října došlo na samém konci roku 2021 k několika nepředvídaným skutečnostem. V první řadě došlo k nárůstu regulovaných složek ceny zemního plynu za jeho distribuci. Ale především inflace cen v posledních dvou měsících zrychlila ještě více, než jsme dříve předpokládali. Pro nás to znamená výrazný nárůst nákladů na opravy, některé služby, ale i například elektrickou energii.

Tyto skutečnosti jsme museli zohlednit v kalkulaci ceny tepla pro rok 2022 a oproti předběžným kalkulacím ze září jsme nakonec byli nuceni přistoupit k mírně vyššímu nárůstu cen, než jsme původně předpokládali. Ceny tepla od 1.1.2022 tak vzrostly o 6.6% – 7,9%.

Přesto i tento výsledek považujeme za příznivý s ohledem na aktuální vývoj inflace a také vzhledem k celkové situaci na trhu s energiemi.