Archiv autora: admin

Odstávka teplé vody v Lysé nad Labem

Vážení odběratelé, z důvodu havárie na jednom z uzávěrů TUV, bude dnes 26.4.2024 v době od 12.00 do cca 16.00 přerušena dodávka teplé vody na sídlišti v Lysé nad Labem. Po obnovení dodávek, může dojít k zakalení vody.

Za způsobené problémy se omlouváme.

Stanovení předběžné ceny tepla od 1. 1. 2024 pro lokalitu Lysá nad Labem a Milovice

Vážený zákazníku, vážený odběrateli,

od 1. 1. 2024 dochází ke změně předběžné ceny tepla na základě následujících faktorů.

Tak jako v letošním roce máme i v roce 2024 uzavřenou smlouvu o dodávce zemního plynu a elektřiny za spotové ceny. To znamená, že bude cena tepla každý měsíc upřesňována, dle aktuální účtované ceny  plynu.

Od 1.1.2024 se zvedají regulované složky ceny zemního plynu a elektřiny (ceny za distribuci). Dle cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu regulovaná složka plynu pro střední a velké odběratele vzroste o 41,8%.

V roce 2024 se dále mění sazba DPH z 10% na 12% tedy navýšení o 2%.

Dále jsme nuceni také navýšit stálé náklady (náklady na opravy, údržbu a mzdy) o inflaci, tedy o 15%.

Celková předběžná cena tepla pro lokalitu Lysá nad Labem je stanovena na 1.016 Kč/GJ bez DPH, tj 1137,9 Kč/GJ včetně DPH

Kalkulace ceny tepla

Vážení odběratelé,

předkládáme Vám Kalkulační vzorec ceny tepelné energie platný od 1. 1. 2023. K zásadnímu nárůstu dochází u proměnných nákladů, a to o 176% viz přiložený graf. Tento enormní nárůst je způsoben přechodem z fixních na spotové ceny zemního plynu a elektřiny a to i přes to, že cena tepelné energie pro následující rok je kalkulována ze zastropovaných cen stanovených vládou ČR. Stálé náklady vzrostly jen velice mírně a to o 5,6% oproti roku 2022 což zdaleka nedosahuje současné míry inflace.

V Nymburce dne 8. 12. 2022

Informace k cenám tepla od 1.1.2022

Vážení odběratelé,

Oproti našim původním předpokladům ze září  a října došlo na samém konci roku 2021 k několika nepředvídaným skutečnostem. V první řadě došlo k nárůstu regulovaných složek ceny zemního plynu za jeho distribuci. Ale především inflace cen v posledních dvou měsících zrychlila ještě více, než jsme dříve předpokládali. Pro nás to znamená výrazný nárůst nákladů na opravy, některé služby, ale i například elektrickou energii.

Tyto skutečnosti jsme museli zohlednit v kalkulaci ceny tepla pro rok 2022 a oproti předběžným kalkulacím ze září jsme nakonec byli nuceni přistoupit k mírně vyššímu nárůstu cen, než jsme původně předpokládali. Ceny tepla od 1.1.2022 tak vzrostly o 6.6% – 7,9%.

Přesto i tento výsledek považujeme za příznivý s ohledem na aktuální vývoj inflace a také vzhledem k celkové situaci na trhu s energiemi.

Informace k cenám tepla.

Vážení odběratelé tepla, s ohledem na množící se zprávy o výrazném zdražení tepelné energie od 1.1.2022 v mnoha místech České republiky, považujeme za důležité již takto s předstihem Vás informovat, že odběratelů tepla od naší společnosti se to týkat nebude.

Naše společnost má zajištěný nákup zemního plynu pro celý rok 2022 již delší čas, a to za ceny velice příznivé. Dojde k nárůstu některých dalších nákladů, zejména elektrické energie a mezd. Přesto očekáváme, že navýšení našich cen tepelné energie nebude vyšší, než je současná míra inflace a bude se nakonec pohybovat někde mezi 4 a 5 %.

Přesné stanovení cen proběhne jako vždy na konci listopadu, bezprostředně po stanovení regulovaných složek cen za distribuci plynu ze strany Energetického regulačního úřadu.

Oznámení o přerušení dodávky teplé vody na Drahelickém Sídlišti

Z důvodu havarijní opravy teplovodu v ulici Mládežnická Vám oznamujeme přerušení dodávky teplé vody. Odstávka započne ve čtvrtek 1. 7. od 22,00hod a potrvá až do neděle 4. 7. do 18,00hod. Budeme se snažit dobu odstávky co nejvíce zkrátit. Za vzniklé problémy se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Odstávka se týká těchto ulic: Okružní, Letců R. A. F., Jurije Gagarina, Generála Antonína Sochora, Karla Čapka U Růžáku, Mládežnická, Vítkovická, Ivana Olbrachta, Mikoláše Alše, Jiřího Wolkera, Josefa Mánesa, Alfonse Muchy, Hrnčířova a Dědinova.

Změna paliva

Vážení odběratelé,
naše společnost v průběhu příštího roku provede zásadní změnu v použití hlavního paliva pro výrobu tepelné energie na území města Nymburk. Po mnoha letech, kdy hlavním palivem bylo uhlí, dojde ke změně na zemní plyn.

Tato změna se však neprojeví žádným nárůstem ceny tepelné energie od 1.1.2021 a nepovede ani k nárůstu cen tepelné energie v letech následujících.

Tato skutečnost je způsobena tím, že již v posledních třech letech významně narostly některé náklady na spalování uhlí. Zejména se jednalo o cenu emisních povolenek, ale také o další náklady spojené s ochranou životního prostředí. Zejména z tohoto důvodu přistupujeme k této změně o dva roky dříve, než bylo dlouhodobě plánováno.

K mírné změně ceny tepelné energie od 1.1.2021 může dojít vlivem nárůstu některých méně významných nákladů, toto případné navýšení však nepřesáhne běžnou míru inflace. O přesné výši cen budete informování v první polovině prosince přesně tak, jak jste na to již řadu let zvyklí.