Stanovení předběžné ceny tepla od 1. 1. 2024 pro lokalitu Lysá nad Labem a Milovice

Vážený zákazníku, vážený odběrateli,

od 1. 1. 2024 dochází ke změně předběžné ceny tepla na základě následujících faktorů.

Tak jako v letošním roce máme i v roce 2024 uzavřenou smlouvu o dodávce zemního plynu a elektřiny za spotové ceny. To znamená, že bude cena tepla každý měsíc upřesňována, dle aktuální účtované ceny  plynu.

Od 1.1.2024 se zvedají regulované složky ceny zemního plynu a elektřiny (ceny za distribuci). Dle cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu regulovaná složka plynu pro střední a velké odběratele vzroste o 41,8%.

V roce 2024 se dále mění sazba DPH z 10% na 12% tedy navýšení o 2%.

Dále jsme nuceni také navýšit stálé náklady (náklady na opravy, údržbu a mzdy) o inflaci, tedy o 15%.

Celková předběžná cena tepla pro lokalitu Lysá nad Labem je stanovena na 1.016 Kč/GJ bez DPH, tj 1137,9 Kč/GJ včetně DPH